Available courses

«Фалсафа» фани бўйича таълим технологияси семинар машғулотларни лойиҳалаш технологиялари асосида ишлаб чиқилган.

Мазкур қўлланма кириш, таълим технологиясининг концептуал асослари хамда семинар машғулотларда ўқитиш технологияларидан таркиб топган.

Ушбу маъруза матнлари бакалавриат таълим босқичи йўналишларининг  талабалари учун мўлжалланган бўлиб, унда фалсафа фани асослари кенг ёритиб берилган.

Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастурига кўра, таълим тизими олдида турган муҳим вазифалардан бири фалсафий дунёқараши кенг, маънавий юксак, миллий қадриятларимизга чуқур ҳурмат  ва она - Ватанимизга содиқ бўлган етук мутахассис кадрларни тайёрлашдир. Бу вазифаларни амалга оширишда фалсафий билим асосларини эгаллаш, талабаларимизда фалсафий теран тафаккурни шакллантириш, эркин фикрлаш, миллий ғоя ва миллий мафкура тамойилларини чуқур мушоҳада қила олиш хусусиятларини  талаба ёшларда қарор топтиришда фалсафа фанини ўрганишнинг аҳамияти беқиёсдир.

Учебная дисциплина «Русский язык» для студентов с нерусским языком обучения.